Wie zijn wij?

Home / Wie zijn wij?

Opgericht in Rome, nu wereldwijd

De Società Dante Alighieri werd in 1889 in Rome opgericht om Italiaanse emigranten te helpen hun taal en cultuur op peil te houden. Hiervoor zijn over de hele wereld comitati (verenigingen) opgericht, 87 in Italië zelf en ongeveer 400 in zo’n 60 landen. Tegenwoordig zijn Società en de daarbij behorende comitati bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur. Het hoofdkantoor, de Sede Centrale, bevindt zich in Rome en alleen al in Nederland zijn er achttien afdelingen.

Dante Alighieri Amsterdam is één van de bijna 500 wereldwijde comitati van de vereniging Dante Alighieri.

Dante Alighieri Amsterdam

Dante Alighieri Amsterdam is een culturele vereniging zonder winstoogmerk, die de belangstelling voor de Italiaanse taal en cultuur wil stimuleren door middel van cursussen, lezingen en vele andere culturele activiteiten.

Vereniging Dante Alighieri Amsterdam heeft tot doel in de breedste zin belangstelling te wekken voor Italië en de Italiaanse cultuur. De leden worden regelmatig uitgenodigd voor lezingen, filmavonden en andere activiteiten die door de vereniging zelf worden georganiseerd en zij worden geattendeerd op activiteiten van andere organisaties waarvan verwacht wordt dat zij daar belangstelling voor hebben.

De activiteiten worden geleid en georganiseerd door een vrijwillig bestuur van Italië-kenners en –liefhebbers.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Prof. Dr. Eric Moormann

Secretaris
Drs. Pamela Welling
secretaris@danteamsterdam.nl

Coördinator culturele activiteiten
Drs. Isabel van de Kant – Koenders
info@danteamsterdam.nl

Penningmeester
Liliane Langhout BSc
lilianelanghout@upcmail.nl

Ledenadministratie
Drs. Roel Schoonveld
roel@schoonveld.com

Website
Drs. Tatiana Della Vedova

 

Algemene ledenvergadering

In de loop van elk verenigingsjaar is er een algemene ledenvergadering (Assemblea Generale) waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. Op deze avond worden de jaarverslagen van de cursussen, culturele activiteiten en financiën besproken.

Ook komt tijdens deze assemblea de nieuwe bestuurssamenstelling aan de orde. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur, als zij zich uiterlijk drie dagen voor de Assemblea Generale schriftelijk aanmelden bij de secretaris en hun kandidatuur wordt gesteund door tenminste vijf stemgerechtigden.

De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij de secretaris.
secretaris@danteamsterdam.nl